S: 5624020  /  5516820   Lækjargata 14b, 101 Reykjavík

Tjarnarskóli

Skólanámskrá

Skólanámskrá Tjarnarskóla er í sífelldri mótun í samræmi við þróun skólastarfsins í Tjarnarskóla og Aðalnámskrá grunnskóla. Kennarahópurinn og skólastjóri vinna þétt saman að viðfangsefnum skólaþróunar. Einnig gefst foreldrum og nemendum kostur á að koma að þeirri vinnu með margvíslegum hætti.

 

Skólanámskrá í heildarskjali – endurskoðuð 2020 

Hér fyrir neðan er skólanámskráin kaflaskipt/sundurliðuð:

Inngangur

Stofnun skólans, saga og starfsemi

Stefna skólans; gildi og kennsluhættir

Útfærsla skólans á grunnþáttum í menntun og áhersluþáttum grunnskólalaga 

Markmið náms í ljósi ákvæða aðalnámskrár

Námsmarkmið námsgreina: 8. bekkur

Námsmarkmið námsgreina: 9. bekkur

Námsmarkmið námsgreina 10. bekkur

Námsmat skólans og vitnisburðakerfi

Innra mat á árangri og gæðum

Áætlanir um umbætur og þróunarstarf

Samstarf við foreldra/forráðamenn, upplýsingamiðlun

Samstarf við leikskóla og framhaldsskóla, móttöku- og tilfærsluáætlun

Tengsl skólans við nærsamfélagið og hvernig nýta má það til náms og þroska

 

Áætlun um móttöku nýrra nemenda

Áætlun um áfengis- og fíknivarnir

Áætlun um aðgerðir gegn einelti og öðru ofbeldi

Áætlun um öryggis- og slysavarnir

Áætlun um jafnrétti og mannréttindi

Áætlun um viðbrögð við áföllum

Áætlun um agamál